• provádíme dendrologické revize, posouzení celkového růstového a zdravotního stavu vzrostlé zeleně včetně finančního ocenění dřevin

Geologické
a dendrologické
průzkumy