• vytyčování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů
  • poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Katastr
nemovitostí