1999 Generel toku Dalejského potoka ř.km 0,00 – 4,70 km

2001 Generel toku Rokytka - I. etapa

2004 Suchý poldr Mělčany

2004 Generel toku Rokytka - II. Etapa

2004 Pavlíkov – rekonstrukce kanalizační sítě

2005 Velký Krtíš – zásobování pitnou vodou

2005 Intenzifikace ÚČOV Praha

2006 Protipovodňová ochrana Labe pro Kraj Ústí nad Labem

2006 Týnec nad Sázavou – pasport kanalizace

2007 Klabava - Rokycany, zkapacitnění koryta

2007 Nyagak hydropower Plant, Uganda

2007 Main embankment and saddle dam, Sarcheshmeh, Írán

2008 Úvaly – rekonstrukce kanalizační sítě

2008 Poldr Mlýnec a poldr Nepokoj

2009 Splavnění Berounky v Radotíně

2009 Odbahnění rybníka Babinec, Borotín

2009 Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Hněvkovice

2011 Hydropower Plant Puli Khumri I a Puli Khumri II, Baghlan, Afghanistán

2011 Revitalizace nivy horní Ploučnice, ř.km 71,5-73,0 km

2011 Výstavba odstavné a parkovací plochy Scania Chrášťany

2011 Rekonstrukce Vídeňské ul. v Praze

2011 Rekonstrukce ul. Riegrova v Brandýse nad Labem

2011 IKEA Praha - Černý Most – rozšíření stávajícího obchodního domu

2011 - 2012 Víceúčelové obch. společenské centrum Černý most II etapa – rekonstrukce a přístavba

2012 Rekonstrukce chodníků a komunikace II/191 Rožmitál pod Třemšínem

2012 Výstavba protipovodňové ochrany města Veltrusy

Vybrané
reference