• zaměřování liniových staveb (vodovody, kanalizace, plynovody atd.)
  • technické mapy obcí, měst a závodů
  • pasportizace staveb
  • vyhotovení mapových podkladů pro veškeré projektové práce
  • pasportizace a odbahnění rybníků
  • podklady pro generely vodních toků
  • zaměřování příčných a podélných profilů vodním tokem nebo terénem

Mapovací
práce