• geodetické práce v investiční výstavbě
  • vyhledání, zaměření a zobrazení inženýrských sítí - podklady od správce
  • vytyčení stavby nebo terénní úpravy
  • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
  • zaměřování a výpočty kubatur
  • pasportizace staveb
  • dokumentace skutečného stavu budovy (stavební plány budovy)
  • dokumentace podlahových ploch jednotek pro prohlášení vlastníka budovy
  • určení svislých nebo vodorovných posunů (deformací) objektu
  • kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb

Práce
v inženýrské
geodézii